Kodukindlustus

Iga inimese jaoks on kodu turvaline ja soe koht, kus tuntakse enda kaitstuna. Et teie tunneksite end turvaliselt, on oluline, et kodu oleks kaitstud erinevate kahjude eest:

 • tulekahju;
 • veeavarii;
 • loodusõnnetuse;
 • vandalismi;
 • murdvarguse või röövimise;
 • tehnosüsteemide purunemise;
 • hoone- või korteriomaniku tsiviilvastutuse;
 • koduse vara kahjude;
 • metsloomade poolt tekitatud kahjude;
 • plahvatuse;
 • kodutehnika rikete eest, mis on tingitud elektrisüsteemi üle- või alapingest;
 • üleujutuse (nt tormi, lume sulamise või vihmasaju tõttu tekkinud üleujutus) vastu.