Liikluskindlustus

Liikluskindlustus on kohustuslik sõiduki- või autokindlustus, mis pakub kindlustuse sõlmijale kindlustunnet ootamatute kahjude eest, mida ta sõidukiga liigeldes võib põhjustada teistele osapooltele (sh teised sõidukid, inimesed, hooned jne).

Kuigi kohustuslik autokindlustus ei hüvita teie sõiduki kahjusid, siis korvab see vajadusel liiklusõnnetuse tagajärjel teie tervisele tekkinud kahjud.