Reisikindlustus

Reisikindlustus võib sisaldada nii ravi-, õigusabi-, reisitõrke- kui ka pagasikindlustust. Konkreetne kindlustuskatte ulatus sõltub teiesoovidest ja vajadustest ning võimalikest riskidest, mis reisil ette võivad tulla.

Reisikindlustus hüvitab:

  • ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud ravi- ja transpordikulud;
  • reisi tühistamise ja katkemisega seotud kulutused;
  • reisile hilinemisest tekkinud lisakulud;
  • reisipagasi varguse, transpordi käigus kadumise või kahjustumisega seotud kulutused.

Reisikindlustus ja selle makse suurus sõltub:

  • reisija vanusest;
  • sihtpunktist, kuhu reisitakse;
  • reisi kestvusajast;
  • reisi maksumusest (reisitõrke kindlustuskatte puhul);
  • pagasi väärtusest (pagasikindlustuse puhul)